Decyzja Ministra Sprawiedliwości o możliwości zdawania egzaminu adwokackiego, radcowskiego i notarialnego w roku 2011 przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego zmieniła sposób zdawania egzaminów prawniczych. Spora część egzaminu będzie się odbywała za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, udostępnił już na stronie Ministerstwa wersję testową „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych”.

Możliwość wyboru

Sprzęt komputerowy będzie potrzebny zdającym, przy rozwiązywaniu zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego i radcowskiego, oraz zadań z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego. Część testowa będzie rozwiązywana wyłącznie odręcznie.

Zdający będą mieli wybór, czy będą wykorzystywali sprzęt komputerowy podczas odpowiednich części egzaminu, czy będą sporządzali rozwiązania tych zadań odręcznie.

Czas na uwagi i wnioski

Ministerstwo uruchomiło testową wersję aplikacji w celu zapoznania się z zdających z jej funkcjonalnością, zebrania uwag i zauważonych błędów celem poprawy funkcjonalności. Ministerstwo ostrzega, że konsekwencją tego, iż jest to aplikacja testowa, mogą być pewne błędy. Zgłoszenia błędów i uwag przyjmowane będą do dnia 4 kwietnia 2011 r.

Plik z aplikacją dostępny do pobrania jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, wystarczy go tylko rozpakować na dysku lokalnym komputera i uruchomić.

Wersja finalna aplikacji trafi do zdających przed rozpoczęciem egzaminów. Będzie rozdawana na nośnikach pamięci, które zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wymagania sprzętowe

Ministerstwo podało również minimalne wymagania jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej. Komputer taki powinien posiadać procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik, 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB), system operacyjny: Windows XP SP3/Windows Vista/Windows 7, zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym komputera (HDD), wolny port USB oraz konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera.

Są to minimalne, przetestowane wymagania komputera przy jakich aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego Ministerstwo sugeruje odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

RO/źródło:MS

Zobacz także:

System kształcenia aplikantów adwokackich wymaga zmian

Egzaminy adwokackie i radcowskie odbędą się w czerwcu