Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniach 17-20 października 2011 roku.

Jednym z prelegentów będzie sSA dr Mirosław Gdesz - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który zajmie się administracyjnoprawną problematyką gruntów warszawskich oraz problematyką przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Drugim prelegentem będzie dr Helena Ciepła – Sędzia Sądu Najwyższego w st. spoczynku, która przedstawi zagadnienia związane ze służebnością przesyłu jako nowego rodzaju służebności wprowadzonego ustawą z dnia 30 maja 2008 r. (Dz.U.Nr 116, poz.731) o zmianie kodeksu cywilnego.

PS/źródło:OIRP w Warszawie

Zobacz także:

Polsko - niemiecki ''Dialog Prawniczy''

Akademia dla prawnika i jego pracownika - projekt