Obecnie Sąd Rejonowy w Słubicach dysponuje w trwałym zarządzie dwiema nieruchomościami, obiektami z lat trzydziestych XX wieku. Budynki są niefunkcjonalne i nie spełniają wymaganych dla potrzeb sądów warunków technicznych. Niezbędna powierzchnia według programu funkcjonalno-użytkowego z 2009 r. została określona na ok. 3.200 m2.

Zobacz: Narada Ministra Sprawiedliwości z prezesami sądów apelacyjnych

Roboty budowlane rozpoczęto 23 maja 2011 r. W projekcie budżetu na 2012 r. na ten cel zaplanowano kwotę 10 620 tys. zł. Planowane zakończenie inwestycji - 2014 r.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

OIRP w Lublinie krytycznie w sprawie likwidacji wydziałów gospodarczych

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod siedzibę poznańskich sądów z udziałem Ministra Sprawiedliwości