Przyjęta ustawa dereguluje ostatecznie 51 zawodów, nowelizuje 27 ustaw oraz obejmuje grupy zawodowe liczące ponad 535 tysięcy osób i była konsultowana z ponad 500 podmiotami- podaje resort sprawiedliwości.

Zmiany u notariuszy

Ustawa likwiduje asesurę notarialną. Osoba, która zda egzamin zawodowy i złoży ślubowanie zostanie zastępcą notarialnym i w zależności od swojej decyzji będzie mogła wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o powołanie na notariusza albo zostać zatrudniona w kancelarii innego notariusza i tam wykonywać w jego zastępstwie czynności notarialne.

Jednocześnie wydłużona zostanie aplikacja notarialna z 2,5 do 3,5 roku. Po 2,5 roku aplikacji organizowane będzie fakultatywne kolokwium. Po jego zdaniu aplikant będzie mógł wykonywać niektóre czynności notarialne.

Bez testu na egzaminach zawodowych

Jeżeli chodzi o dostęp do zawodów adwokata i radcy to zniesiony został test, jako element egzaminu zawodowego.Skrócono także z 5 do 4 lat wymagany okres stosowania prawa jaki zwalnia z wymogu odbycia aplikacji.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

NRA proponuje nowe regulacje w sprawie kosztów adwokackich