- Sędziowie Sądu Najwyższego rozstrzygając o sprawach szczególnej wagi, rozwiązując skomplikowane problemy interpretacyjne, kształtują polską kulturę prawną, umacniają poszanowanie prawa i zasady współżycia społecznego - podkreślał prezydent Bronisław Komorowski, który wziął udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego.

Prezydent wskazywał, że doroczne Zgromadzenie jest dobrą okazją do wspólnej refleksji nad kondycją demokratycznego państwa prawnego w Polsce, kondycją wymiaru sprawiedliwości oraz nad jakością stanowionego prawa.

Wyraził uznanie dla wszystkich sędziów Sądu Najwyższego za wyraźnie zaangażowanie i odpowiedzialność z jakimi służą Polsce działając na rzecz dobra wspólnego.

- Podejmowane przez Sąd Najwyższy, jego sędziów rozstrzygnięcia są potwierdzeniem kunsztu prawniczego, właściwego najbardziej doświadczonym sędziom - powiedział prezydent - Nie może być inaczej, bo stanowicie ścisłą elitę polskiego sądownictwa, a służba w Sądzie Najwyższym jest ukoronowaniem, do pewnego stopnia, kariery sędziowskiej - dodał.

Prezydent podkreślił, że sprawna praca Sądu Najwyższego zapewnia realizację konstytucyjnego prawa obywatela do sądu.

PS/źródło:KPRP

Zobacz także:

Iustitia do KRS: Nadzór nad działalnością sądów narusza ich niezależność