Kandydaci rywalizują między sobą o 180 miejsc na aplikacji ogólnej prowadzonej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało ogółem 370 osób, jednak do egzaminu przystąpiło 365 chętnych.

Kandydaci sporządzali pracę pisemną, polegającą na rozwiązaniu trzech kazusów, a mieli na to 180 minut.

Zobacz: Znamy wstępne wyniki egzaminów na aplikacje w 2013 roku

Aplikanci V rocznika aplikacji ogólnej rozpoczną zajęcia 27 stycznia 2014 r. Aplikacja potrwa 12 miesięcy. Złoży się na nią 11 pięciodniowych zjazdów szkoleniowych w Krakowie prowadzonych przez sędziów, prokuratorów, naukowców i specjalistów z całego kraju.

Zajęcia będą prowadzone w kilkunastoosobowych grupach i będą miały praktyczny charakter.

Pomiędzy zjazdami aplikanci będą uczestniczyć, pod nadzorem swego patrona, którym może być sędzia, prokurator lub referendarz sądowy, w indywidualnych praktykach w sądach i prokuraturach, położonych w pobliżu miejsca zamieszkania aplikanta.

Aplikanci powinni zaliczyć 9 sprawdzianów, od wyniku których uzależniony jest ich udział w dalszym szkoleniu na aplikacjach specjalistycznych.

Ukończenie aplikacji ogólnej daje uprawnienie do wykonywania zawodu referendarza sądowego, asystenta sędziego i asystenta prokuratora oraz jest przepustką na aplikację sędziowską lub aplikację prokuratorską. Po jej ukończeniu aplikant ma możliwość podjęcia pracy na stanowisku asystenta sędziego poza procedurą konkursową.

Szkolenie na aplikacji jest bezpłatne. Aplikant nie może jednak podjąć zatrudnienia i na swoje utrzymanie otrzymuje od KSSiP stypendium w kwocie 3300 zł miesięcznie. Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne na jego rachunek przelewana jest kwota 2711 zł.

PS/źródło:KSSiP

Zobacz także:

Aplikacja ogólna 2013: Do drugiego etapu przeszło tylko 370 osób