W dniach 19-22 marca 2013 r. odbyły się egzaminy adwokackie i radcowskie, które w tym roku cieszyły się dużą popularnością.

Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2586 zdających, zaś do egzaminu radcowskiego - 4842 osób. Z kolei pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego uzyskało 1927 kandydatów tj. 74,4 %. W odniesieniu do egzaminu radcowskiego pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 3506 osób tj. 72,4 %.

Zobacz: Egzaminy adwokackie i radcowskie zakończone

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od uchwały o wyniku egzaminu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia.

Ze względów organizacyjnych, wynikających z bardzo dużej liczby odwołań Minister Sprawiedliwości powołał 2 komisje w odniesieniu do egzaminu adwokackiego i 4 w odniesieniu do egzaminu radcowskiego.

Dotychczas do Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wpłynęło około 400 odwołań od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminu adwokackiego i około 700 odwołań od uchwał ustalających negatywny wynik egzaminu radcowskiego- informuje ministerstwo sprawiedliwości.

Jednocześnie resort spodziewa się napływu kolejnych około 100 odwołań od wyników egzaminu adwokackiego i około 400 od wyników egzaminu radcowskiego.

Komisje przystąpiły już do rozpoznawania odwołań. Terminy pierwszych posiedzeń zostały wyznaczone na czerwiec i lipiec.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Zmiana terminu egzaminu notarialnego w 2013 r.