Ustawa wprowadza rozwiązania przyśpieszające proces oddawania do użytkowania dróg publicznych w celu zapewnienia ich przejezdności przed turniejem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Nowe przepisy umożliwiają uzyskanie pozwolenia na użytkowanie danej drogi, mimo niewykonania wszystkich prac budowlanych i robót wykończeniowych oraz niespełnienia wymagań ochrony środowiska.

Zobacz: Znak „Euro 2012” zastrzeżony

Uzyskanie takiego pozwolenia będzie możliwe, jeśli właściwy organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że droga spełnia warunki określone w przepisach budowlanych, zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom.

Ustawa przewiduje, że pozwolenie na użytkowanie takiej drogi będzie wydawane wyłącznie do 30 czerwca 2012 r. przez właściwy organ inspekcji nadzoru budowlanego. Decyzja dopuszczająca ruch na tej drodze będzie wydawana warunkowo i na określony czas. Na dokończenie niezrealizowanych prac będzie wyznaczony termin maksymalnie 9 miesięcy od dnia wydania decyzji.

PS/źródło:KPRP

Zobacz także:

Bezpieczeństwo na EURO 2012

Mieszkańcy miast gospodarzy Euro 2012 uprzywilejowani