Według aktualnych danych do egzaminów przystąpiło łącznie 10 048 osób. Chętnych na aplikację radcowską w tym roku było 5560 kandydatów. W samej Warszawie było ich 1685, co stanowi 56% liczby kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2009 roku, których liczba wynosiła 3007 osób.

Tym samym liczba kandydatów w Warszawie była najniższa od 2007 roku, a tylko o 62 osoby wyższa od najmniejszej ilości pretendentów, która przystąpiła do egzaminu w roku 2006.

Z kolei kandydatów do miana aplikanta adwokackiego było prawie o połowę mniej niż na aplikację radcowską gdyż 3044. Na aplikację notarialną zdawało 1093 osoby, a na komorniczą 351.

Jak wyglądał egzamin?

Egzamin wstępny dla aplikantów radcowskich, adwokackich i notarialnych polegał na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat mógł wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznaczał na karcie a za każdą prawidłową otrzyma 1 punkt. Zostanie on przyjęty na aplikację, jeżeli uzyska co najmniej 100 punktów, a więc 66,66% wszystkich możliwych do zdobycia. Z kolei na 90 pytań poprawnie musieli odpowiedzieć pretendenci na aplikację komorniczą.Są już wyniki wstępne!

Znane są wyniki egzaminów z komisji, przed którymi przystąpiła mała liczba osób, albowiem prace tych komisji zostały zakończone późnym wieczorem w dzień egzaminu.1.Z nieoficjalnych informacji wynika, że rezultaty egzaminu na aplikację adwokacką w poszczególnych izbach są następujące:

 • w Bielsku - Białej zdało ok. 46% kandydatów,
 • w Częstochowie ok. 23%,
 • w Kielcach ok. 36%,
 • w Krakowie ok. 53%,
 • w Lublinie ok. 29%,
 • w Łodzi ok. 35%,
 • w Olsztynie ok. 29%,
 • w Opolu ok. 27%,
 • w Płocku ok. 27%,
 • w Poznaniu ok. 36%,
 • w Radomiu ok. 25%,
 • w Rzeszowie ok. 31%,
 • w Toruniu ok. 31%,
 • w Wałbrzychu ok. 34%,
 • w Warszawie ok. 30%,
 • we Wrocławiu ok. 40%.

2.Pomimo, iż kandydaci na aplikację radcowską zdawali egzamin w oparciu o ten sam test, co kandydaci na aplikantów adwokackich, uzyskane przez nich wyniki są z reguły niższe.

Przykładowo:

 • w Kielcach zdało ok. 16%,
 • w Krakowie ok. 36%,
 • w Lublinie ok. 22%,
 • w Łodzi ok. 28%,
 • w Olsztynie ok. 16%,
 • w Opolu ok. 12%,
 • w Poznaniu ok. 30%,
 • w Wałbrzychu ok. 17%,
 • we Wrocławiu ok. 32%.

3.Spośród kandydatów przystępujących do egzaminu na aplikację notarialną egzamin zdało ok. 22%.

4.Natomiast egzamin wstępny na aplikację komorniczą zdało:

 • w Warszawie ok. 67%,
 • w Krakowie ok. 82%
 • w Poznaniu ok. 84% kandydatów (przy niższym o 10 punktów progu minimalnym, koniecznym do uzyskania wyniku pozytywnego).

Wstępne wyniki tegorocznych egzaminów wskazują, że w styczniu 2011 r. aplikacje rozpocznie niemal 3000 osób.

W tym roku, zestaw pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich przygotował powołany przez Ministra Sprawiedliwości zespół w składzie:

 • Przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości – sędziowie: Henryk Komisarski, Krzysztof Józefowicz, Jan Szachułowicz, Jolanta Grzegorczyk i Hanna Kamińska. • Przedstawiciele samorządu adwokackiego – delegowani przez Naczelną Radę Adwokacką: Małgorzata Gruszecka i Janusz Steć. • Przedstawiciele samorządu radcowskiego – delegowani przez Krajową Radę Radców Prawnych: Agata Rewerska i Arkadiusz Bereza.


Zestaw pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikację notarialną przygotował zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości w składzie:

 • Przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości – sędziowie: Ryszard Pęk, Andrzej Daczyński i Wojciech Łukowski. • Przedstawiciele samorządu notarialnego – delegowani przez Krajową Radę Notarialną: Marek Kolasiński i Piotr Maciejko.


Pytania na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą przygotował zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości w składzie:

 • Przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości – sędziowie: Sylwester Marciniak, Andrzej Adamczuk i Dariusz Iskra. • Przedstawiciele samorządu komorniczego – delegowani przez Krajową Radę Komorniczą: Rafał Łyszczek i Jan Zybura.

Paulina Szewioła/MS

Zobacz także:

Absolwenci prawa już po egzaminach na aplikacje

Egzaminy na aplikacje odbyły się

Testy na aplikacje 2010