Nowy SG zostanie zaprzysiężony w dniu 1 października 2009 roku na specjalnym posiedzeniu Komitetu Ministrów pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych Słowenii S. Žbogara.

Doświadczenie i osobiste walory nowego SG RE zapewnią wzmocnienie roli i znaczenia organizacji na arenie międzynarodowej. Polska deklaruje swoje wsparcie dla nowego SG RE w realizacji jego misji promocji demokracji, rządów prawa i praw człowieka, a także niezbędnych reform, które czekają Radę Europy.

Jednocześnie MSZ pragnie podziękować rządom państw członkowskich RE oraz członkom ZP RE za poparcie udzielone polskiemu kandydatowi, Włodzimierzowi Cimoszewiczowi.

MSZ/AS

Zobacz także:

O aplikacjach w Europie w nowym serwisie resortu sprawiedliwości

Wiceminister Sprawiedliwości Jacek Czaja z wizytą w Radzie Europy