W dniu 8 lipca 2009 r. HFPCz złożyła wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

1. dokładnej liczby osób objętych programem ochrony, z podziałem na świadków koronnych oraz osoby dal nich najbliższe,
2. kosztów funkcjonowania Zarządu Ochrony Świadka Koronnego CBŚ oraz przeciętnego kosztu funkcjonowania jednego programu ochrony.

W dniu 24 lipca 2009 r. Komendant Główny Policji udzielił informacji w zakresie pierwszego pytania, jednakże odmówił udostępnienia informacji w pozostałych zakresie.

W dniu 5 sierpnia 2009 r. Fundacja złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W dniu 19 sierpnia 2009 r. ponownie odmówił udostępnienia informacji w zakresie kosztów funkcjonowania programu ochrony świadków koronnych.

W skardze do WSA HFPCz podnosi m.in. naruszenie art. 93 ust. 2 Konstytucji polegające na wydaniu decyzji na podstawie niejawnego zarządzenia MSWiA z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie zasad tworzenia i gospodarowania funduszem operacyjnym.


HFPCz