Ułatwiania w prowadzeniu działalności gospodarczej przy wykorzystaniu internetu, tworzenie warunków prawnych do wykorzystania narzędzi teleinformatycznych oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych na odległość - to główne zadania programu.

Działania przewidziane w dokumencie mają przyczynić się do stworzenia odpowiedniego otoczenia dla handlu i biznesu elektronicznego. Chodzi o zwiększenie zastosowań elektronicznych w działalności gospodarczej oraz szersze wykorzystanie treści elektronicznych o walorach biznesowych.

Wspierane będą ok. inwestycje w infrastrukturę informatyczną firm, ukierunkowane na zmiany organizacyjne i wzmocnienie współpracy drogą elektroniczną pomiędzy przedsiębiorcami. W tym celu zostaną wykorzystane instrumenty finansowe przygotowane na potrzeby wspierania i prowadzenia działań innowacyjnych przewidziane w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Właściciel firmy uzyska w formie elektronicznej informacje ok. na temat ekonomiki e-gospodarki, zasad e-marketingu, zagadnień związanych z wymaganiami klientów czy włączaniem się przedsiębiorców w zamknięte sieci dostawcze. Prezentowane będą informacje na temat dostępnych środków inwestycyjnych i pomocowych oraz dostępnych szkoleń elektronicznych i tradycyjnych. Udostępniony zostanie także przewodnik dla przedsiębiorcy wchodzącego w e-gospodarkę oraz przykłady firm, które odniosły sukces.

Ponadto przedsiębiorcy uzyskają wiedzę na temat sposobów szacowania kosztów i korzyści oferowanych rozwiązań informatycznych. Przewiduje się uruchomienie cyklu szkoleń, wykładów i demonstracji platformy, które będą się odbywać ok. w wojewódzkich oddziałach Krajowej Rady Gospodarczej, branżowych izbach gospodarczych, agencjach rozwoju regionalnego. W zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej proponuje się przygotowanie propozycji zmian w rozwoju przedsiębiorstw świadczących usługi drogą elektroniczną oraz właściwego poziomu ochrony własności intelektualnej. Kontynuowane będą także prace legislacyjne ukierunkowane na eliminację niezgodnych z prawem praktyk stosowanych w sieci i poprawę bezpieczeństwa transakcji elektronicznych..

Rynek handlu elektronicznego w Polsce jest niewielki i stanowi jedynie 1 proc. handlu detalicznego i ok. 6 proc. handlu hurtowego. Zaledwie 11 proc. obywateli dokonuje transakcji w Internecie, 5 proc. wszystkich przelewów bankowych obywateli to przelewy elektroniczne, 8,2 proc. wysyła wypełnione elektronicznie formularze urzędowe. Program wspierania handlu elektronicznego stanowi realizację Planu informatyzacji państwa na lata 2007-2010.

RM/AS

Zobacz także:

Prezydent podpisał ustawy i zawetował emerytury pomostowe

Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie zwierząt