Zdaniem Lecha Kaczyńskiego, zakres zadań jakie ma realizować nowa instytucja, pokrywa się z zakresem Centrum Szkolenia. Instytucję tę za niezgodną z konstytucją uznał w 2007 roku Trybunał Konstytucyjny.
Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury wprowadza nowy model aplikacji sędziowskich oraz scentralizowany system kształcenia kadr dla sądownictwa i prokuratury. Zgodnie z nią prezydent miał obowiązek, w terminie miesiąca, powołać na sędziów kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa.
MPL/AS

Zobacz także:

Ustawa o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych podpisana

Podpis elektroniczny Prezydenta RP