Marek Michalak podkreślił, że - stosownie do art. 40 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich - nie mogą oni być w policyjnej izbie dziecka zatrzymani na dłużej, niż 72 godziny.

Wydanie postanowienia sądowego o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich może - w opinii Rzecznika - uprawniać do przedłużenia zatrzymania ponad 72 godziny, jednakże tylko na czas niezbędny do przekazania nieletniego do tej placówki. Przekroczenie tego okresu - np. z powodu braku miejsc w ośrodku lub braku możliwości transportu - jest sprzeczne z treścią postanowienia o zastosowaniu środka tymczasowego i stanowi naruszenie zarówno przepisów ustawy, jak i praw zatrzymanej osoby.

RPDz/AS

Zobacz także:

Apel RPO w sprawie Krajowego Mechanizmu Prewencji

Rzecznik Praw Dziecka apeluje o nowe placówki dla dzieci