Obwieszczenie o terminie i sposobie zgłoszenia kandydatów ukaże się w najbliższych dniach w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dziennikach: „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”. Treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa: www.krs.pl/bip/.

KRS/KC