Decyzję w tej sprawie wydał Prezes Urzędu w styczniu 2004 roku. Zakwestionował wówczas praktyki Telekomunikacji Polskiej polegające na ograniczaniu konkurencji na rynku dostępu do Internetu za pośrednictwem modemu ze specjalnym numerem telefonicznym (rozpoczynającym się od 0-20). Pozycję dominującą na krajowym rynku połączeń międzyoperatorskich w zakresie tego rodzaju dostępu do Internetu posiadała Telekomunikacja Polska, do której sieci stacjonarnej należało 93 proc. wszystkich abonentów. Dostawcy usług internetowych (ISP) chcący świadczyć usługi z wykorzystaniem infrastruktury TP SA musieli podpisać ze spółką tzw. umowę o współpracy międzyoperatorskiej, w której określone zostały zasady wzajemnych rozliczeń. Pierwsze wnioski w tej sprawie wpłynęły do TP SA już w 1996 roku, jednak do momentu wydania decyzji przez Urząd w 2004 roku, spółka nie podpisała umowy międzyoperatorskiej z żadnym z operatorów ISP.

Prezes UOKiK uznał, że uchylanie się TP SA od podpisania umów o współpracy międzyoperatorskiej z niezależnymi dostawcami dostępu do internetu za pośrednictwem modemu stanowiło praktykę naruszającą konkurencję i nakazał jej zaniechania. Prezes Urzędu nałożył przy tym na Telekomunikację Polską karę w wysokości 20 mln zł. Wziął wówczas pod uwagę fakt, że praktyka TP SA miała podwójny wymiar – antykonkurencyjny i antykonsumencki.

Spółka odwołała się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wyrokiem z 21 marca 2005 podtrzymał w całości decyzję Prezesa Urzędu. Następnie Telekomunikacja odwołała się od wyroku SOKiK, decyzja przeszła wszystkie instancje sądowe. Dziś Sąd Najwyższy potwierdził decyzję Prezesa Urzędu, że TP SA dopuściła się zarzucanej praktyki i utrzymał karę w wysokości 20 mln zł. Decyzja Prezesa Urzędu jest ostateczna.UOKiK/AS