Spółka PKP Cargo jest największym w Polsce kolejowym przewoźnikiem towarowym.

W grudniu 2004 r. Prezes UOKiK uznał, że nadużyła ona swojej pozycji na rynku, nierówno traktując partnerów handlowych poprzez różnicowanie upustów na przewóz węgla kamiennego oraz warunków zmiany zadeklarowanej masy przewożonego towaru. Przedsiębiorca został zobowiązany do zaniechania stosowania niedozwolonych praktyk i został ukarany karą pieniężną w wysokości 20 mln złotych.

Zobacz: Wyjaśnienia UOKiK w sprawie kontroli koncentracji

Spółka bezskutecznie odwoływała się od tego rozstrzygnięcia do sądów wszystkich instancji. Decyzja uprawomocniła się w listopadzie 2008 roku, a przedsiębiorca zapłacił nałożoną na niego karę pieniężną.

Wcześniej, w lipcu 2007 roku, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uwzględnił odwołanie jednego z konkurentów PKP Cargo nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Od tego momentu przewoźnik powinien zaniechać stwierdzonych praktyk ograniczających konkurencję. W tym celu zobowiązany był stosować umowy nienaruszające konkurencji, a umowy zawarte wcześniej aneksować tak, by nie różnicowały kontrahentów. W opinii Prezesa UOKiK wystarczającym terminem na zmianę zakwestionowanej praktyki były dwa miesiące.

Po uprawomocnieniu się decyzji Urząd sprawdził czy została ona wykonana. Prowadzone postępowanie wykazało, że przewoźnik nie wykonał prawomocnej decyzji.

Wprawdzie od lipca 2007 r. spółka nie zawierała już nowych umów na zakwestionowanych przez Prezesa UOKiK warunkach, to jednocześnie nadal obowiązywały umowy wieloletnie zawarte wcześniej, których warunki nie zostały zmienione w zakresie uznanym za praktykę ograniczającą konkurencję.

Zobacz: UOKiK podsumował swoją działalność w 2011 roku

Prezes UOKiK uznał zarazem, że PKP Cargo wykonało decyzję w całości dopiero z końcem 2011 r.

Sankcja finansowa za niewykonanie decyzji Prezesa UOKiK wynosi do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Sankcja nałożona na PKP Cargo wyniosła ponad 1,7 mln zł, co stanowi równowartość 404 265,00 euro.

Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do sądu.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

UOKiK wygrywa z UEFA

UOKiK nałożył 60 mln zł kary na PGNiG