Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej nie będzie wymagane. Rozwiązanie to zakłada odejście od zasady ubiegania się o pozwolenie na organizowanie zbiórki publicznej, zawartej w obowiązującej ustawie z 1933 r. Celem projektowanych przepisów jest bowiem wprowadzenie rozwiązań, które będą ułatwiać organizowanie przedsięwzięć charytatywnych - zapowiadają projektodawcy.

Zgłoszenie zamiast zezwolenia

Zgodnie z założeniami, w przypadku zbiórki publicznej w formie ofiar w gotówce i w naturze , przeprowadzanej w miejscu publicznym, gdzie nie ma możliwości kontrolowania przepływu środków pieniężnych lub darów, przewidziano obowiązek jej zgłoszenia wraz ze sprawozdaniami na ogólnopolskim elektronicznym portalu internetowym, udostępnionym przez ministra administracji i cyfryzacji. Chodzi o datki i rzeczy zbierane do puszek, skarbon, koszy – na ulicy, w parku, na cmentarzu, a także za zgodą właściciela w restauracjach, szkołach, zakładach pracy, itp. Dzięki stworzeniu ogólnopolskiej elektronicznej listy podmiotów prowadzących zbiórki publiczne, każdy obywatel będzie mógł szybko i łatwo uzyskać informację o jej celach i efektach oraz rozdysponowaniu zebranych darów lub datków.

Według założeń, nie tylko zgłoszenie zbiórki publicznej, a także sprawozdania z jej wykonania będzie można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Zgłoszenie i sprawozdania będą publikowane na portalu przez 5 lat. Podmioty prowadzące zbiórkę publiczną będą musiały przygotować dwa rodzaje sprawozdań. Pierwsze z nich dotyczyć będzie przeprowadzonej zbiórki z podaniem wysokości i rodzaju zebranych środków czy darów, z kolei drugie uwzględniać będzie sposób rozdysponowania zebranych środków i darów. W przypadku zbiórek publicznych trwających dłużej niż rok - obowiązkowe będzie rozliczanie się z zebranych środków przynajmniej raz na pół roku, a ze sposobu ich rozdysponowania co najmniej raz na rok.

Zobacz: Działania pro bono należy popierać, a nie krytykować

Bez zgłoszenia i sprawozdania

Zgodnie z założeniami, nie będzie obowiązku zgłoszeniowego i sprawozdawczego w przypadku takich form zbierania ofiar, które umożliwiają zidentyfikowanie darczyńcy oraz drogi przepływu pieniędzy lub darów. Chodzi np. o przelewy na konta bankowe, wpłaty na konto on-line, wpłaty za pomocą sms-ów charytatywnych. Pozyskane w ten sposób środki są ewidencjonowane i dostępne dla instytucji kontrolnych. Obowiązek zgłoszeniowy i sprawozdawczy nie obejmie też zbierania ofiar, które ma polegać na publikowaniu w mediach i internecie apeli o przekazywanie wpłat na konto lub przesyłanie sms-ów na określony numer.

Zobacz: Centrum Pomocy Prawnej Pro Bono już otwarte

Podmioty uprawnione

Według założeń, uprawnionymi do prowadzenia zbiórki będą: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i organizacje posiadające osobowość prawną, komitety społeczne powołane do przeprowadzenia zbiórki. Zbiórki publicznej nie będzie mogła prowadzić osoba fizyczna, jednak takie osoby będą mogły założyć komitet społeczny.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Organizacje pozarządowe krytycznie ws. zaostrzenia przepisów o zbiórkach publicznych

FOR: Przepisy dotyczące zbiórek publicznych wymagają zmian