Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości chciała, aby ten dodatkowy egzamin przeprowadzany był z ważnych powodów (np. słabe wyniki z testu) przez Ministra Sprawiedliwości.
Do powstania tego projektu zmiany ustaw przyczynił się ubiegłoroczny wrześniowy egzamin, który zdało zaledwie 13 proc. kandydatów. Projekt zmiany ustaw miał zmienić przepisy ustaw korporacyjnych, które stanowią, że nabór na aplikację odbywa się raz w roku. Wczoraj podczas rozpatrywania projektu przez Komisje Sprawiedliwości, wnioskodawcy zaproponowali, aby minister mógł wyznaczać dodatkowe egzaminy w ośrodkach, w których pierwszego nie zaliczyła ponad połowa zdających.

Temu pomysłowi sprzeciwił się wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Uzasadnił to tym, że taki projekt narusza zasadę równości szans kandydatów na aplikację. Większość posłów opowiedziała się również za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu.

PC/AS

Zobacz także:

Sytuacja asesorów sądowych

NRA: Sejm przegłosował likwidację ustnego egzaminu adwokackiego