Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, iż zgodnie z art. 30 projektu USD ma nastąpić przyspieszenie całej procedury przenoszenia numerów. Przewiduje się skrócenie technicznego procesu przenoszenia numeru do 1 dnia roboczego. Nie oznacza to, że numery abonentów będą przenoszone w każdym przypadku w ciągu jednego dnia od momentu złożenia wniosku czy podpisania umowy z nowym dostawcą usług. Projekt dyrektywy jasno stanowi, iż przeniesienie numeru ma nastąpić w najkrótszym możliwym czasie (bez zbędnej zwłoki) natomiast termin jednodniowy odnosi się tylko i wyłącznie do czynności technicznych, jakie muszą między sobą podjąć przedsiębiorcy - biorca i dawca numeru. W konsekwencji nie będzie się do niego wliczać okresu potrzebnego na sporządzenie i zawarcie umowy, weryfikację abonenta itp. Dodatkowo należy wyraźnie zaznaczyć, iż abonenta zamierzającego przenieść numer obowiązywać będą, podobnie jak ma to miejsce w chwili obecnej, wszelkie terminy wypowiedzeń lub minimalnych okresów (nie mylić z tzw. umowami lojalnościowymi), na jakie umowa została zawarta.

MI/AS

Zobacz także:

Granice danych osobowych w stosunkach pracy

Ochrona dobrego imienia przed zniesławieniem za pomocą internetu