Wydział do Spraw Ofiar Przestępstw Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji poinformował, iż w trakcie V Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marian Cichosz wręczył certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań pierwszym przedstawicielom podmiotów prowadzących pokoje służące przesłuchaniom małoletnich pokrzywdzonych i świadków w toku postępowania karnego.

Koalicja
Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpiło w dniu 27 kwietnia 2007 roku do Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci.
Ideą Koalicji jest zapewnienie ochrony w postępowaniu karnym dzieciom – ofiarom i świadkom przestępstw, poprzez propagowanie i wprowadzanie w życie zasad przesłuchiwania w przyjaznych dla nich warunkach przez osoby z odpowiednimi kompetencjami.

Standardy
W tym zakresie wypracowane zostały standardy, jakie winny spełniać pomieszczenia, w których może nastąpić przesłuchanie dziecka.
Standardy te, w formie rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości, przesłane zostały do wszystkich sądów i prokuratur.
Na podstawie przeprowadzonych weryfikacji zgłoszeń podmiotów prowadzących pokoje przesłuchań oraz dodatkowych informacji uzyskanych od dwóch niezależnych certyfikatorów (psychologa/pedagoga pracującego z dziećmi – ofiarami i świadkami przestępstw oraz przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości), stwierdzono, iż prowadzone przez sądy, komisariaty policji, organizacje samorządowe i organizacje pozarządowe pokoje są miejscami przyjaznymi, dostosowanymi do potrzeb dziecka oraz wymogów wymiaru sprawiedliwości.


Przyznanie certyfikatów


Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje pokoje przesłuchań prowadzone przez wymienione podmioty spełniają standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania i otrzymują Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci.

Lista podmiotów jakie otrzymały:


1. Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom w Bytomiu
2. Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
4. Sąd Rejonowy w Chorzowie
5. Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście
6. Sąd Rejonowy w Myśliborzu
7. Sąd Rejonowy w Sejnach
8. Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
9. Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” w Warszawie

Kolejne pokoje będą miały możliwość otrzymania stosownych certyfikatów, po weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych do Fundacji Dzieci Niczyje.

MS/AS

Zobacz także:

Zakończyła się Konferencja dotycząca pomocy dzieciom-ofiarom przestępstw »