Ze strony polskiej w konferencji udział wzięli: Prokurator Generalny - Andrzej Seremet i Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej - Krzysztof Karsznicki.

Jak poinformował Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej podczas konferencji najwięcej miejsca poświęcono niezależności prokuratury od władzy wykonawczej. Wskazano w tym miejscu na treść Rekomendacji 19 z 2000 roku Komitetu Ministrów Rady Europy, Deklaracji Bordeaux Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) i Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE) oraz na Raport Komisji weneckiej z 17 – 18 grudnia 2010 roku dotyczący europejskich standardów niezależności prokuratury.

Pozytywnie przyjęto ostatnie zmiany ustrojowe prokuratury w Polsce, która została uniezależniona od władzy wykonawczej poprzez wyodrębnienie jej ze struktury Ministerstwa Sprawiedliwości. Z uznaniem odniesiono się także do sposobu powoływania Prokuratora Generalnego przez Prezydenta RP spośród dwóch kandydatów wyłanianych przez Krajową Radę Sądowniczą i Krajową Radę Prokuratury- czytamy w komunikacie.

Instytucja Prokuratora Europejskiego

Ostatnia część konferencji poświęcona była zagadnieniom związanym z planowanym utworzeniem instytucji Prokuratora Europejskiego, jego zadaniami i zakresem kompetencji. Nie skrystalizował się jednolity pogląd na temat funkcjonowania takiego urzędu i zakresu jego kompetencji. Wszyscy uczestnicy konferencji byli jednak zgodni, że niewątpliwie do właściwości Prokuratora Europejskiego powinno należeć prowadzenie spraw dotyczących przestępstw popełnionych na szkodę Unii Europejskiej.

PS/źródło:PG

Zobacz także:

Odpowiedzialność zawodowa prokuratorów - raport

Minister i Prokurator Generalny osobno