Każdy może sprawdzić, czy konkretna, znana lub nieznana mu, osoba jest poszukiwana przez policję. Serwisy są ogólnodostępne drogą internetową dla użytkowników na całym świecie pod adresami poszukiwani.policja.pl i zaginieni.policja.pl.

Obecnie można odnaleźć tam zdjęcia i dane prawie 2 tys. osób poszukiwanych przez policję oraz ponad 200 osób zaginionych. W serwisach zamieszczane są dane tylko tych osób, co do których jest zgoda na publikację wydana przez sąd lub prokuraturę. Oprócz zdjęć, imion i nazwisk, a także m.in. informacji o pseudonimach, rysopisach, płci, wieku, rodzaju przestępstw, za jakie dana osoba jest poszukiwana, w serwisach znajdują się też dane jednostek prowadzących poszukiwania.

Dane zamieszczane w serwisach są pobierane z KSIP-u, czyli Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, przy czym należy zastrzec, że nowe serwisy nie są bezpośrednio połączone z tym systemem. Raz dziennie baza jest aktualizowana. Każdy policjant wprowadzający informację o osobie poszukiwanej lub zaginionej sprawdza, czy jest zgoda na opublikowanie jej danych. Jeżeli tak – odznacza odpowiednie okienko, dzięki czemu system automatycznie generuje listę osób, które są w zainteresowaniu policji.

Baza ta jest cały czas sukcesywnie uzupełniana nowymi nazwiskami, tak by w niedalekiej przyszłości znalazły się w niej wszystkie osoby poszukiwane listami gończymi ze zgodą na publikację w Internecie.

Przetarg w trybie nieograniczonym na „Budowę portalu internetowego zawierającego wykaz osób poszukiwanych na podstawie listu gończego oraz wykaz osób poszukiwanych na podstawie zawiadomienia o zaginięciu osoby” rozpoczął się na początku lipca 2009 r. Złożono 17 ofert, z których wybrano projekt firmy Net P.C. z Gdańska. Umowę na wykonanie usług podpisano 24 lipca 2009 r. Niezależnie, w trybie art. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dokonano zakupu serwera o wartości poniżej 14 000 euro.

Całkowity koszt przedsięwzięcia, obejmujący zakup serwera i oprogramowania, oszacowany pierwotnie na 500 tys. złotych, został zrealizowany za kwotę 109 271, 74 tys. złotych, a więc prawie pięciokrotnie taniej.

Planowany jest drugi etap rozbudowy portalu przez KGP, w którym – dla potrzeb użytkownika portalu – zapewniona zostanie bezpośrednia identyfikacja jednostki poszukującej (dane teleadresowe).

KGP/AS

Zobacz także:

Uruchomienie dostępu polskiej Policji do bazy danych DNA Interpolu

Współpraca Policji z organizacjami praw autorskich