Memorandum dotyczące współpracy między Ministerstwem Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Sprawiedliwości Ukrainy w latach 2011-2012, które podpisali Ministrowie, stanowi dopełnienie ogólnych postanowień wielostronnego memorandum z 1999 r. i precyzuje obszary współpracy na najbliższe dwa lata.
Kolejne dwa podpisane porozumienia: o decentralizacji obrotu prawnego w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz o używaniu dwujęzycznych druków wniosków o udzielenie pomocy prawnej w sprawach cywilnych, mają w opinii Ministra Sprawiedliwości Krzystzofa Kwiatkowskiego przyczynić się do przyspieszenia i usprawnienia postępowań sądowych, w których sąd jednego państwa musi przeprowadzić dowód lub doręczyć dokumenty sądowe na terytorium drugiego państwa. Dzięki nim wyeliminowane zostanie pośrednictwo Ministerstw Sprawiedliwości przy przekazywaniu przez sądy tego typu wniosków do sądów drugiego państwa, a jednocześnie wprowadzone zostaną dwujęzyczne wzory takich wniosków. Tym samym sądy nie będą zmuszone do sporządzania wniosków indywidualnych w każdej sprawie, lecz będą korzystać z gotowych druków, które będą jedynie uzupełniać o niezbędne dane.
Duża część rozmów ministrów poświęcona była także kwestiom współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości w trakcie Euro 2012

PS/źródło:MS

Zobacz także:

MS podsumowuje działania podjęte w 2010 i przedstawia plany na rok 2011

Rozmowy Ministrów Sprawiedliwości Polski i Szwecji