Projekt nowelizacji przewiduje, że w 2012 roku świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 71 zł. O tę kwotę podwyższone będą także emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz świadczenia pozaubezpieczeniowe takie jak zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych.

Zobacz: Składka rentowa wzrośnie już od lutego 2012 roku

Waloryzacja obejmie również podstawę wymiaru świadczenia.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy w 2012 r., kwoty najniższej emerytury i renty będą wynosić:

• 799,18 zł miesięcznie – to kwota najniższej emerytury, renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy;

• 613,38 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

Zobacz: Emerytury służb mundurowych - negocjacje trwają

W projekcie przewidziano również zwiększenie dodatków do emerytur i rent. Zostaną one podwyższone o wskaźnik procentowy waloryzacji, czyli o 104,8 proc. Wskaźnik ten będzie miał również zastosowanie do obliczania maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Rząd podejmuje działania na rzecz likwidacji ''szarej strefy'' w zatrudnieniu

Działania rządu w 2012 roku