Sprawa dotyczy Iwony T. zatrudnionej od 1999 r. w powiatowym centrum pomocy rodzinie, której w 2008 r. pracodawca odmówił wypłaty trzynastej pensji, bo ponad pół roku była na chorobowym.

Sąd Najwyższy orzekł, że okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalenadarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.).

Uchwała z dnia 7 lipca 2011 r.(sygn. akt III PZP 3/11).

PS/źródło:SN

Zobacz także:

SN: Własność jest prawem bezwzględnym, lecz nie absolutnym

SN: Wierzytelność o zapłatę alimentów nie może być przedmiotem cesji