Jak czytamy w apelu dotychczasowe powodzenie programu „Jonatan”, który jest przykładem wzorowej współpracy biznesu, samorządu lokalnego, organizacji pożytku publicznego i placówek resocjalizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, zrodziło potrzebę upowszechnienia programu i nadania mu możliwie najszerszej formuły. Realizacja dalszych jego edycji i rekrutacja grup młodzieży, która będzie nimi objęta zależą od liczby przedsiębiorstw, które włączą się w to przedsięwzięcie – czytamy w apelu.

Program „Jonatan” powstał w 1998 r. we Włoszech i z powodzeniem, przez wiele lat był realizowany dzięki zaangażowaniu tamtejszych przedsiębiorców. Jego cel to pomoc młodzieży, poprzez m.in. danie młodym ludziom, często wywodzących się z trudnych środowisk, szansy zdobycia doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, a przez to przygotowanie ich do objęcia właściwych ról społecznych, znalezienia zatrudnienia.

Program skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 18-30 lat, którzy z powodu trudnych uwarunkowań, takich jak środowisko, problemy rodzinne, alkoholowe etc., ma znacznie utrudniony start w dorosłe życie i bez pomocy z zewnątrz jej możliwości na rynku pracy są znacznie ograniczone.

Realizowaną z powodzeniem od 2010 r. polską edycję programu „Jonatan” swoim patronatem objął Minister Sprawiedliwości. Program został przeniesiony na polski grunt i nadal jest realizowany na terenie Łodzi przez firmę Indesit Company Polska i Fundację „Jaś i Małgosia”.

Ministerstwo Sprawiedliwości współorganizuje program w ramach swojej działalności profilaktycznej. Część uczestników biorących udział w pierwszej edycji programu pochodziło z nadzorowanych przez resort ośrodków wychowawczych (Zakład Poprawczy w Konstantynowie Łódzkim). W pierwszej edycji programu wzięło udział dziewięcioro młodych ludzi. Od maja ubiegłego roku, czyli od momentu inauguracji programu, organizowano dla nich szkolenia zawodowe oraz zajęcia sportowe. W wyniku programu, cztery z dziewięciu osób dostały pracę.

W tym roku zainaugurowano II edycję programu „Jonatan”, w ramach której realizowane są zajęcia z dorosłymi, niepełnosprawnymi podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Jaś i Małgosia. Zajęcia polegają na współpracy uczestników „Jonatana” z podopiecznymi warsztatów przy konkretnych zadaniach np. wykonaniu różnych przedmiotów w poszczególnych pracowniach Fundacji (pracownia obróbki drewna, pracownia garncarska, pracownia gospodarstwa domowego, małe ZOO w Fundacji).

W drugiej edycji „Jonatana” bierze udział 8 mężczyzn, w tym trzech podopiecznych z Zakładu Poprawczego I Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim „Ignacew”.

Jak zaznaczył Minister Sprawiedliwości udział przedsiębiorców (członków BCC) w programie „Jonatan” to szansa na normalne życie dla wielu młodych ludzi.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

BCC: Mniej uciążliwe życie przedsiębiorcy

BCC dostrzega potrzebę stanowienia dobrego prawa