Celem przyjętych zmian jest ochrona indywidualnych interesów pasażerów podczas podróży morskich i po wodach śródlądowych.

Egzekwowaniem wypełniania uchwalonych przepisów będą zajmować się dyrektorzy urzędów morskich i urzędów żeglugi śródlądowej.

Z kolei skargi pasażerów będzie rozpatrywać jeden, wskazany w drodze rozporządzenia, dyrektor urzędu morskiego oraz jeden dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.

Organem upoważnionym do kontroli zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów wyjazdów grupowych lub pośredników turystycznych z nowymi przepisami, będzie marszałek województwa.

Przyjętą przez Sejm nowelizacją zajmie się teraz Senat.

PS/źródło:Sejm RP

Zobacz także:

TK: Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu środka transportowego