Przygotowany projekt ustawy wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r., który orzekł niekonstytucyjność przepisów dotyczących cofnięcia prawa do otrzymywania świadczenia emerytalnego. Osoby te musiały wówczas podjąć decyzję czy przejść na emeryturę i rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą, czy zrezygnować z jej otrzymywania i kontynuować pracę.

Zobacz: Reforma OFE konsultowana

Wypłatę zawieszonych świadczeń otrzymają osoby, które nabyły prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 września 2011 r. kontynuowały pracę.

Podstawą do obliczenia zaległej emerytury będzie suma zawieszonych świadczeń w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. z uwzględnieniem waloryzacji i odsetek określonych przepisami prawa cywilnego.

PS/źródło:KPRM