Nowelizacja przewiduje, że przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie będą stosowane w przypadku niektórych zamówień udzielanych przez ministra sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej. Chodzi o zamówienia udzielane przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej.

Zobacz: Czy warto skorzystać z dialogu technicznego?

Będzie to możliwe, jeśli łącznie zostanie spełnionych kilka warunków - m.in. zamówienia muszą być udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, a przedmiot zamówienia ma należeć do zakresu podstawowej działalności przywięziennego zakładu pracy.

PS/źródło:Sejm RP

Zobacz także:

Zmiana umowy o zamówienie publiczne