Wyrok sądu dotyczy decyzji Prezes UOKiK z grudnia 2010 r. Postępowanie Urzędu wykazało m.in., że 19 postanowień, które znalazły się we wzorcach umownych spółki Sferia jest tożsame z pozycjami rejestru klauzul niedozwolonych.

Sferia m.in. sugerowała konsumentom, że nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług oraz za ich złą jakość, jeżeli przyczyną jest awaria w sieciach telekomunikacyjnych jej kontrahentów. Tymczasem zgodnie z prawem, przedsiębiorca odpowiada za pogorszoną jakość usług świadczonych konsumentowi także wtedy, gdy powodem są błędy podwykonawców- przypomina UOKiK.

Zobacz: Zgoda UOKiK na przejęcie Multikina

Sąd oddalił odwołanie spółki Sferia od nałożenia kary pieniężnej. Wyrok nie jest prawomocny przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

Wyrok SOKiK z 29 sierpnia 2013 r. (XVII Ama 86/11).

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

UOKiK: Gmina Fałków stosowała praktyki niezgodne z prawem