Za kandydaturą Magdaleny Gaj głosowało 229 posłów, przeciwko 169, a od głosu wstrzymało się 40. Większość bezwzględna wynosiła 220 głosów. Teraz kandydaturę musi ocenić Senat.

Magdalena Gaj jest radcą prawnym i ekspertem z zakresu prawa telekomunikacyjnego, od 2001 roku nieprzerwanie zajmuje się sprawami rynku telekomunikacyjnego, w szczególności strefą regulacji. Obecnie jest wiceministrem w resorcie administracji i cyfryzacji.

Zobacz: Prezes UKE odznaczony

Magdalena Gaj od 2001 r. pracowała w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, następnie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, gdzie jako radca prawny prowadziła sprawy sądowe przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jako dyrektor departamentu prawnego brała udział w przygotowywaniu decyzji prezesa UKE, które w latach 2006-2008 pomogły zmienić polski rynek telekomunikacyjny. W MAC odpowiada za sprawy telekomunikacji i poczty.

Zobacz: Decyzja Prezesa UKE z megaustawy

W okresie prezydencji Magdalena Gaj zakończyła prace nad pierwszym europejskim wieloletnim programem polityki widma radiowego.– Dzięki temu w roku 2013 będziemy mogli korzystać z pierwszej dywidendy cyfrowej – powiedział Michał Boni przedstawiając posłom kandydaturę nowej prezes.

Podziękował też ustępującej prezes UKE Annie Streżyńskiej. – To dobry obyczaj, że jej obowiązki przejmuje ktoś, kto w UKE pracował i będzie kontynuował wielkie dzieło Anny Streżyńskiej.

PS/źródło:UKE

Zobacz także:

Porozumienie o współpracy pomiędzy UKE i GUS

UKE wyraził zgodę na bezpłatny internet w Radomiu