Jak wynika z przywołanego raportu można przypuszczać, że liczba ta będzie w dalszym ciągu rosła, szczególnie w perspektywie tzw. racjonalizacji zatrudnienia w administracji rządowej, która sędziów delegowanych nie dotyczy.

Brakuje jednak ścisłych procedur regulujących obsadzanie stanowisk urzędniczych w resorcie – wynika z raportu.

Zobacz: ''Iustitia'' przeciwna zmianom regulacji dotyczących stanu spoczynku sędziów

Autor raportu zwraca uwagę, że w obecnym prawie brakuje regulacji która np. wyznaczałaby kryteria obsadzania stanowisk w trybie delegowania sędziów. Brakuje regulacji dotyczącej kryteriów naboru, kwalifikacji kandydatów, sposobu przeprowadzania naboru, informowania o wolnych stanowiskach czy jawności procedury kwalifikacyjnej. Brakuje również ustawowego limitu liczby stanowisk, które można powierzyć sędziom.

Zobacz:Pierwszy Prezes SN zaskarżył do TK ustawę ''zamrażającą'' sędziowskie wynagrodzenia

W związku z tym autor postuluje wprowadzenie procedury obsadzania stanowisk urzędniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także wprowadzenie czasowego limitu delegowania, po upływie którego sędzia nie mógłby już powrócić do orzekania.

PS/źródło:HFPC

Zobacz także:

KRS: Stan spoczynku to nie przywilej a gwarancja niezawisłości

Sędziowskie i prokuratorskie pensje zamrożone