W wystąpieniu HFPC wskazała, że zasada jawności jest jedną z naczelnych zasad postępowania sądowego. Jednakże należy rozważyć wprowadzenie drobnych wyjątków w odniesieniu do prowadzenia wokand sądowych, np. poprzez wpisanie jedynie pierwszej litery nazwiska lub tylko inicjałów.

Zobacz: Rejestracja zbiorów danych osobowych

Ponadto HFPC zwraca też uwagę na potrzebę ustanowienia wyjątków w zakresie anonimizacji umieszczonych na wokandzie danych uczestników procesu w niektórych postępowaniach sądowych.

W aktualnym stanie prawnym dane osobowe uczestników postępowania umieszczane są na wokandach sądowych razem z przedmiotem sprawy w każdym postępowaniu, niezależnie od woli uczestnika postępowania. „Praktyka pokazuje, że w wielu przypadkach może to prowadzić do stygmatyzacji uczestników postępowania, a nawet zjawiska tzw. wtórnej wiktymizacji ofiar przestępstwa” - mówi Michał Szwast, prawnik HFPC.

Zobacz: Ochrona danych osobowych w Internecie

W opinii Fundacji takie postępowania sądowe są na tyle społecznie wrażliwe, że ochrona prywatności ich uczestników powinny stać ponad zasadą jawności wokandy sądowej.

„Naszym zdaniem należy wprowadzić problematykę treści wokandy, jako ingerującej w prawo człowieka do nieujawniania informacji dotyczących jego osoby bez zobowiązania ustawowego, do aktu prawa powszechnie obowiązującego, a także ustanowić wyjątki w zakresie anonimizowania imion i nazwisk stron w szczególnych, delikatnych społecznie rodzajach postępowań” - czytamy w wystąpieniu.

PS/źródło:HFPC

Zobacz także:

Adres e-mail jako dana osobowa

GIODO: Nowa polityka prywatności Google wymaga zmian