Europejskie Postępowanie Nakazowe w Sejmie

03.10.2008, 14:01; Aktualizacja: 19.03.2011, 01:58
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, że o poddaniu dochodzeniu roszczeń w trybie Europejskiego Postępowania Nakazowego będzie decydował powód. Zmiany uwzględniają także możliwość podziału rozpoznawania tego samego roszczenia, na wspomniany tryb i odrębny w sprawach gospodarczych.

W sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projekt nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zawiera on przepisy dotyczące Europejskiego Postępowania Nakazowego(EPN0. Zgodnie z przewidywanymi zmianami sąd będzie mógł rozpoznać sprawę w opisywanej procedurze, jeśli spełnione zostaną przesłanki wynikające z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1896/2006 z 12 grudnia 2006 r. Podstawowym celem opisywanej instytucji jest uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach transgranicznych dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych oraz umożliwienie swobodnego przepływu europejskich nakazów zapłaty na obszarze wszystkich Państw Członkowskich poprzez ustanowienie minimalnych standardów, których zachowanie zwalnia z konieczności wszczynania jakichkolwiek postępowań pośrednich w Państwie Członkowskim wykonania przed uznaniem i wykonaniem nakazu. Fakultatywność trybu Postępowanie będzie miał przede wszystkim charakter fakultatywny, gdyż w gestii powoda pozostanie wybór trybu postępowania. Może bowiem wybrać dotychczas obowiązujący tryb lub zdecydować się na odrębne europejskie postępowanie nakazowe. Natomiast sądami właściwymi dla EPN, będą rejonowe i okręgowe. Najnowsze zmiany przewidują również, iż Europejski Nakaz Zapłaty będzie mógł wydać nawet referendarz sadowy. Przedsiębiorca wybierając taki tryb postępowania musi zawrzeć w pozwie oświadczenie, że podane informacje są zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniem prawdziwe oraz że przyjmuje on do wiadomości, iż umyślne podanie nieprawdziwych informacji może skutkować zastosowaniem odpowiednich sankcji , przewidzianych przez prawo krajowe. Możliwość podziału Za zgodą powoda Europejski Nakaz Zapłaty będzie mógł być wydany tylko co do części roszczenia, druga jego część będzie mogła być natomiast rozpoznana w przez sąd we właściwy trybie. Powyższa sytuacja może bowiem mieć miejsce, gdy dana część roszczenia nie będzie spełniała wymogów przewidzianych procedurę europejskiego nakazu zapłaty. W razie zaistnienia braku zgody powoda na opisywany podział roszczenia, pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty zostanie rozpatrzony negatywnie. Zgodnie z przewidywanymi zmianami, gdy część roszczenia trafi do sądu gospodarczego, przewodniczący jest zobowiązany wezwać powoda do podania w piśmie procesowym wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa do powoływania ich w toku postępowania. Celem powyższego rozwiązania jest uniknięcie sytuacji zaistnienia prekluzji dowodowej, bowiem jeśli nakaz co do części roszczenia( o co powód wnioskował w pozwie) nie mógł być wydany w trybie europejskiego postępowania nakazowego, częśc powyższa może być dalej rozpoznawana w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Obowiązki sądu Projekt przewiduje, że razie wniesienia sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty traci on moc a sąd rozpoznaje sprawę we właściwym trybie, według przepisów o postępowaniach odrębnych, ale nie stosując jednocześnie przepisów o postępowaniu upominawczym i nakazowym. O powyższej sytuacji strony postępowania będą informowane i jednocześnie zobowiązywane do podawania wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie. Nowela przewiduje również uprawnienie powoda do żądania zakończenia postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu. Wobec zaistniałej sytuacji sąd umorzy postępowanie, orzekając o kosztach sądowych Projekt nowelizacji k.p.c., że sąd, który wydał europejski nakaz zapłaty, stwierdza z urzędu jego wykonalność, jeżeli zostały spełnione warunki określone w przepisach odrębnych. Uznano ponadto, że stwierdza wykonalności będzie mógł dokonać także referendarz sądowy


Pozostało jeszcze 0% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane