Podczas posiedzenia zostanie podjęta uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela m. st. Warszawy Lechowi Kaczyńskiemu, Prezydentowi RP, byłemu Prezydentowi Warszawy.

Lech Kaczyński dnia 18 listopada 2002 roku wygrał w bezpośrednich wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy. Rządy w stolicy rozpoczął pod hasłami zlikwidowania układów korupcyjnych. Mandat Prezydenta Stolicy złożył w przeddzień objęcia urzędu Prezydenta RP.

PS/ Źródło:Urząd Miasta Stołecznego Warszawy