Po tragicznej śmierci prezes NRA Joanny Agackiej-Indeckiej jej obowiązki powierzono adw. Andrzejowi Michałowskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi. NRA zdecydowała o tym na posiedzeniu plenarnym w głosowaniu tajnym.

Powierzenie obowiązków prezesa odbyło się na podstawie par. 14 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. Zgodnie z tym przepisem, w sytuacji gdy prezes NRA nie może w sposób trwały sprawować swojej funkcji, Rada powierza jego obowiązki jednemu z wiceprezesów. Wyboru nowego prezesa dokona Krajowy Zjazd Adwokatury, uprzednio wyznaczony na 19-20 listopada 2010 r.

- Tak jak obiecałem na pogrzebie adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, będziemy wysoko nieśli sztandar Adwokatury, dbając o dobre imię naszego samorządu – powiedział po wyborze adw. Andrzej Michałowski.

- Ten wybór jest potwierdzeniem mandatu zaufania dla całego Prezydium NRA w dotychczasowym składzie – dodał adw. Zenon Marciniak, wiceprezes NRA.

Andrzej Michałowski jest adwokatem od 1993 r. W 2004 r został członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, a wiceprezesem jest od 2007 r.