Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz towarzyszące im imprezy odbywają się w kilkunastu krajach na czterech kontynentach. W 2006 roku oficjalny patronat nad świętem objęło Światowe Forum Mediacji (World Mediation Forum) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca mediatorów oraz organizacje i ośrodki mediacyjne z całego świata.

Międzynarodowy Dzień Mediacji jest okazją do promowania mediacji w Polsce. Jest to dzień, w którym można zwrócić większą uwagę wielu innych środowisk zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów (sądy, prokuratura i policja, organizacje samorządowe i pozarządowe, a także kościelne) na możliwość stałej współpracy z działającymi w Polsce ośrodkami i organizacjami mediacyjnymi.

W dniu 15 października 2009 roku w Polsce po raz drugi obchodzony był ogólnopolski dzień mediacji. Organizatorem tego dnia jest Ministerstwo Sprawiedliwości ze szczególnym udziałem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Pod hasłem „Mediacja dla każdego” w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się seminarium poświęcone m.in. propozycjom legislacyjnym mającym na celu ujednolicenie zasad mediacji w polskim prawie.

MS/AS

Zobacz także:

Sądownictwo polubowne i mediacja-konkurs rozstrzygnięty

Szkolenie z mediacji rodzinnych