Nowe przepisy o kredycie konsumenckim mają także ułatwić zaciąganie kredytów konsumenckich w innych krajach Unii Europejskiej. Znowelizowane regulacje obejmą kredyty o wartości do 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej. Projektem ustawy zajmie się teraz Senat.

Odstąpienie od umowy

Nowe przepisy wydłużą termin na odstąpienie od umowy do 14 dni od momentu jej zawarcia. Konsument nie będzie ponosił kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty.

Europejski Ujednolicony Formularz Kredytowy

Nowelizacja wprowadza także Europejski Ujednolicony Formularz Kredytowy, który ma zawierać wszystkie podstawowe informacje o kredycie. Dodatkowym jego atutem jest fakt iż standardowy formularz zostanie wprowadzony we wszystkich państwach członkowskich.

Opłaty i prowizje

Nowelizacja likwiduje maksymalny próg 5 proc. łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki.

Wcześniejsza spłata

Instytucje udzielające kredytów będą mogły pobierać rekompensatę w przypadku, gdy konsument wcześniej spłaci zaciągniętą pożyczkę. Zmiana będzie dotyczyła pożyczek o stałej stopie oprocentowania. Dodatkowo rekompensata będzie przysługiwać kredytodawcy tylko w sytuacji, gdy spłacona przed terminem kwota przekracza w ciągu 12 miesięcy, trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg danych Głównego Urzędu Statystycznego.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

Szczególne uprawnienia konsumenta i kredytodawcy w aspekcie umowy o kredyt konsumencki