W głosowaniu wzięło udział 436 posłów: za było 234 posłów, 202 - przeciw.

Jednym z najważniejszych celów ustawy okołobudżetowej jest zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce, tak aby w przyszłym roku nie został przekroczony drugi próg ostrożnościowy (55 proc. PKB) określony w ustawie o finansach publicznych.

Ponadto ustawa przewiduje m.in. „zamrożenie” na poziomie 2012 r. wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych oraz wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Zobacz: Rząd przyjął zmiany dotyczące urlopów wychowawczych

W ustawie zaproponowano również podwyższenie akcyzy na wyroby tytoniowe oraz określenie stawki akcyzy na cydr i perry na poziomie 97,00 zł od 1 hektolitra wyrobu gotowego.

Ustawa ma także umożliwić w 2013 r. tworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej na wydatki w wysokości planowanego przyrostu części dochodów.

PS/źródło:Sejm RP

Zobacz także:

Premier przedstawił zadania rządu na 2013 r.

Budżet państwa opłaci składki za osoby wychowujące dzieci