Posiadanie małej ilości narkotyków również karane

W świetle nowelizacji nieuprawnione posiadanie każdej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej jest zagrożone karą pozbawienia wolności. Po wejściu w życie nowych regulacji, posiadanie choćby najmniejszej ilości narkotyku nadal jest karane.

Zobacz:Jak walczyć z narkotykowym biznesem?

Jednakże nowela przewiduje, że prokuratura lub sąd – w ściśle określonych okolicznościach - mogą podjąć decyzję o odstąpieniu od ścigania. Warunkiem jest aby osoba posiadająca niewielką ilość narkotyku, miała go na własny użytek, a szkodliwość społeczna czynu została uznana za niską. Wystąpienie jednej z tych okoliczności, np. samo posiadanie niewielkiej ilości narkotyków absolutnie nie może być podstawą do odstąpienia od ścigania.

Większy wymiar kary dla dilerów

Ustawa wprowadza ponadto podwyższenie wymiaru odpowiedzialności karnej dla osób, które wprowadzają do obrotu znaczne ilości narkotyków tzw. dilerzy z 10 do 12 lat.

Zobacz: Polityka narkotykowa w USA

Leczyć a nie karać

Nowela wprowadza także regulacje na mocy których w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że mamy w procesie karnym do czynienia z osobą używającą narkotyków sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator będą zobligowani do zasięgnięcia opinii specjalisty terapii uzależnień poprzez zarządzenia zebrania informacji na temat używania narkotyków.

Nowe regulacje będą powodować, że charakter używania narkotyków będzie miał znaczenie w procesach przeciwko osobom używającym narkotyki, czy od tych narkotyków uzależnionych.

Zobacz: ''Stan problemu narkotykowego w Europie 2010''- raport

Informacje te będą miały kluczowe znaczenie nie tylko dla dalszego biegu procesu karnego, ale również w zakresie istoty rozstrzygnięcia. Poprzez zawarte w kwestionariuszu rekomendacje organ prowadzący postępowanie lub orzekający będzie miał możliwość zindywidualizowania swojej reakcji prawnej. Drugim pozytywnym aspektem tej zmiany jest kontakt sprawcy z terapeutą uzależnień.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Czy restrykcyjna polityka narkotykowa służy obywatelom?

SN: Posiadanie narkotyków na własny użytek jest bezprawne