Sejm uchwalił nowelizację ustawy o godle, barwach i hymnie RP oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie, która ma zagwarantować obecność polskiego godła na strojach reprezentacji kraju, olimpijskiej oraz paraolimpijskiej.

Zobacz: RPO w sprawie dostępu do widowisk piłkarskich

Odstępstwo od tej zasady może wynikać wyłącznie z wiążących Polskę przepisów międzynarodowych federacji, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego, które zakazują lub przewidują obowiązek stosowania innych symboli narodowych.

Zobacz: Orzełek na strojach polskich reprezentacji będzie obowiązkowy

Ponadto nowelizacja daje polskim związkom sportowym, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetu Paraolimpijskiemu prawo do wykorzystywania do celów gospodarczych przedmiotów odwzorowujących strój reprezentacji.

Przypomnijmy, że inicjatywa prezydencka została podyktowana pomysłami rezygnacji z umieszczania orła na strojach reprezentacji polskich piłkarzy, która wywołała protesty kibiców i mediów.

PS/źródło:sejm.gov.pl

Zobacz także:

Sportowcy wśród prawników

Triathlon to sport w sam raz dla prawników