Ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 października 2009 r., w którym orzeczono, że przepis stanowiący iż po upływie dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia postępowania - w zakresie, w jakim dotyczy skargi o wznowienie po wyroku TK - jest sprzeczny z Konstytucją (SK 6/2009 ).

Akt nowelizuje art. 47922 Kodeksu Postępowania Cywilnego poprzez dodanie drugiego zdania, przesądzającego iż w sytuacji, gdy podstawą wznowienia ma być art. 401 1 kpc, stosuje się termin pięcioletni.

Chodzi więc o jednoznaczne określenie kolejnego wyjątku od zasady, zgodnie z którą wznowienia postępowania w sprawach gospodarczych można się domagać przed upływem dwóch lat od uprawomocnienia się wyroku.

Ustawa wejdzie w życie w dniu 11 maja 2011 r.

PS

Zobacz także:

Przestępstwo działania na szkodę spółki

Przedsiębiorców czekają zmiany