Dzięki rozporządzeniu zmniejszą się trudności prawne w sytuacji, gdy umiera członek rodziny posiadający majątek w innym kraju Unii Europejskiej.

Nowe prawo wprowadziło wspólne zasady, w oparciu o które ustalana będzie międzynarodowa właściwość sądów w sprawach spadkowych. Podstawowym łącznikiem dla ustalania jurysdykcji będzie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci.

W myśl nowych przepisów orzeczenia sądowe w sprawach spadkowych będą uznawane i wykonywane na analogicznych zasadach, jak te przewidziane w rozporządzeniu Bruksela I. To samo dotyczy wykonywania ugód sądowych i dokumentów urzędowych. Co więcej dokumenty urzędowe w sprawach spadkowych będą mieć we wszystkich państwach członkowskich taki sam skutek dowodowy jak w państwie ich pochodzenia.

Zobacz: Zmiany w stawkach taksy notarialnej

W przepisach przewidziano również europejski certyfikat spadkowy, który ułatwi wykazywanie praw do spadku we wszystkich państwach członkowskich UE.

Jak informuje resort sprawiedliwości z przepisów skorzysta około 450 000 europejskich rodzin mających do czynienia każdego roku ze sprawami spadkowymi o charakterze międzynarodowym.

Nowe prawo unijne w tym zakresie to efekt propozycji Komisji z października 2009r. Ostatecznie rządy państw członkowskich przyjęły rozporządzenie 7 czerwca 2012r. Państwa UE mają trzy lata na dostosowanie przepisów krajowych do nowych przepisów Unii.

PS/źródło:MS

Zobacz także:

Notarialny Rejestr Testamentów - pierwszy w Polsce

Zapis windykacyjny - nowość w testamencie notarialnym