Wyroby czekoladowe

Łącznie skontrolowano 460 partii, z czego nieprawidłowości stwierdzono w 24 proc. sprawdzonych produktów.
Zastrzeżenia dotyczyły przekroczonego limitu dozwolonych tłuszczów roślinnych, niższej zawartości tłuszczu mlecznego w czekoladzie mlecznej , mniejszej niż zadeklarowana ilości orzechów i rodzynek. Ponadto, nie zawsze nazwa produktu odpowiadała jego rzeczywistej zawartości. Np. użycie nazwy czekolada a nie czekolada mleczna dla produktu zawierającego składniki mleka, co stanowiło zagrożenie dla konsumentów uczulonych na ten składnik. Nieprawidłowości dotyczyły także nieprzestrzegania daty minimalnej trwałości — w jednym ze sklepów produkty czekoladowe były przeterminowane o 228 dni.

Masło

Sprawdzono 384 partie – zastrzeżenia wzbudziło 16 proc. Kontrola dotyczyła przede wszystkim jakości oraz oznakowania. Najczęstsze nieprawidłowości polegały na dodawaniu do masła tłuszczu roślinnego, wyższej niż dopuszczalna zawartości wody. Ponadto, wątpliwości inspektorów wzbudziło umieszczenie na opakowaniu informacji sugerującej, że masło jednego z producentów posiada szczególne właściwości — „100 proc. masła w maśle” — podczas gdy jest to charakterystyczne dla wszystkich produktów tego typu. Zastrzeżenia wzbudziło także używanie nazwy masło dla miksów tłuszczowych.

Bakalie

Skontrolowano 642 partie, z których zakwestionowano 20 proc. Sprawdzając suszone owoce i bakalie inspektorzy IH odkryli, że niektóre owoce były sfermentowane, inne zawierały konserwanty i alergeny niedeklarowane w składzie. Poza tym, zdarzało się, że mieszanki bakalii zawierały mniej składników niż informowała etykieta.

Jaja, ciasta, przetwory

Inspekcja Handlowa sprawdzała także jajka, ciasta, pieczywo, przetwory owocowe i warzywne oraz produkty o nazwach chronionych. W wyniku kontroli jaj sprawdzono 284 partie, zakwestionowano 43,8 proc. a ze względu na niewłaściwe oznakowanie zastrzeżenia wzbudziło 30,4 proc. Zakwestionowano nieprawidłowe oznakowanie, klasę wagową, wprowadzające w błąd ilustracje co do metody chowu kur.

Sprawdzając ciasta o przedłużonej trwałości, Inspektorzy najczęściej mieli zastrzeżenia do nieprawidłowej jakości wypieku oraz jego konsystencji, niższej niż zadeklarowana ilości składników. Skontrolowano 153 partie ciast — wątpliwości wzbudziło 34,6 proc.

W wyniku kontroli przetworów owocowych i warzywnych sprowadzono łącznie 511 partii przetworów warzywnych, zakwestionowano 20 proc. skontrolowanych oraz 341 partii przetworów owocowych,zakwestionowano 27,6 proc. Inspekcja Handlowa kwestionowała najczęściej wprowadzanie w błąd co do składu oraz co do metody produkcji.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku produktów FMCG

Zafałszowane produkty żywnościowe wynikiem kontroli Inspekcji Handlowej