Lewiatan od dawna zgłasza wątpliwości dotyczące zgodności ustawy z konstytucją i trybu jej uchwalenia, zbyt pośpiesznego, uniemożliwiającego rzetelną ocenę merytoryczną i prawną poszczególnych zapisów. Teraz, po podpisaniu ustawy przez prezydenta zostanie ona dokładnie przeanalizowana. Wypowiedzą się w tej sprawie konstytucjonaliści – zapowiada.

PKPP Lewiatan zastanawia się także nad swoją legitymacją do skierowania ustawy o OFE do Trybunału Konstytucyjnego. Już dwukrotnie bowiem Trybunał uznał, że Lewiatan nie ma prawa do zaskarżania ustaw dotyczących systemu emerytalnego. Chodziło o ustawę obniżającą opłaty pobierane przez OFE oraz ustawę wprowadzającą emerytury pomostowe dla górników.

W opinii PKPP Lewiatan wprowadzając nowy podział składki na ubezpieczenie emerytalne, zmniejszając część przekazywaną do OFE ustawa narusza konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych oraz zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa - wywodzone z ogólniejszej zasady demokratycznego państwa prawnego, o której mowa w art. 2 Konstytucji. Ponadto powyższe zmiany w opinii pracodawców naruszają konstytucyjne prawo obywateli do zabezpieczenia społecznego, o którym mowa w Art. 67 ust. 1 Konstytucji - poprzez to, że stwarzając nowe regulacje prawne w zakresie funkcjonowania systemu emerytalnego, pozbawia osoby będące członkami OFE prawa do korzystania z tego systemu na dotychczasowych zasadach i warunkach, w sposób niweczący zaakceptowane przez te osoby warunki wypracowywania w długoletnim okresie emerytur kapitałowych.

Jak podkreśla Lewiatan prace nad tak istotną dla ubezpieczonych ustawą prowadzone były w niezwykłym pośpiechu bez możliwości przeprowadzenia poważnej debaty merytorycznej, zarówno w Sejmie jak i w Senacie. O celowości wprowadzenia stosownych zmian parlament dyskutował zaledwie przez 5 dni, z czego tylko 3 dni trwały prace w Komisji Finansów Publicznych.

Ponadto jak zaznacza Lewiatan poprawki nad ustawą dyskutowane były w pośpiechu, bez głębszej analizy konieczności wprowadzenia ich w życie. Większość poprawek została odrzucona, w tym również i takich, które wskazywały na problemy interpretacyjne poszczególnych przepisów oraz wytykały błędy techniczne.

PS/źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Zobacz także:

Wpływ reformy emerytalnej na stan finansów publicznych

Ustawa o OFE podpisana przez prezydenta