Obecnie nie można łączyć pomocy z programu z inną pomocą regionalną udzielaną w formie: dotacji bezpośrednich z budżetu państwa, programów współfinansowanych środkami unijnymi lub zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych.

Zobacz: Przedsiębiorcy niedoceniani przez polskie społeczeństwo

Praktyka pokazała jednak, że większość inwestorów ubiega się także o pomoc z innych źródeł, co aktualnie wymaga uzyskiwania zgody Rady Ministrów. Aby uprosić tę procedurę zrezygnowano z każdorazowego uzyskiwania zgody rządu na łączenie pomocy.

Zobacz: Czy wymiar sprawiedliwości jest przyjazny przedsiębiorcy ?

Rada Ministrów znowelizowała także rozporządzenia dotyczące dwóch specjalnych stref ekonomicznych: warmińsko-mazurskiej i słupskiej. Oznacza to zgodę na objęcie strefą nowych terenów, czyli stworzenie dogodniejszych warunków do realizacji nowych inwestycji, które mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego danego regionu, a zwłaszcza zmniejszenia bezrobocia.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Rząd zaproponował nowe terminy na uzupełnianie wykazów nieruchomości sektora publicznego

Przepisy karne niekorzystne dla przedsiębiorców zostaną zmienione