W 2011 roku Prezes UOKiK wydała 172 decyzje z zakresu kontroli koncentracji. Wśród rozstrzygnięć znalazły się dwa zakazy transakcji oraz trzy zgody warunkowe. Czym kieruje się Urząd wydając decyzje pokazuje dokument pt. "Wyjaśnienia dotyczące oceny przez Prezesa UOKiK zgłaszanych koncentracji".

Dokument powstał w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców, którzy coraz częściej sygnalizowali potrzebę zwiększania transparentności i przewidywalności działań Urzędu w ramach rozstrzygnięć dotyczących antymonopolowej kontroli koncentracji.

Zobacz: Zgoda UOKiK na przejęcie GMI Holding Corporation

Zebrane informacje mają umożliwić szybszą i bardziej precyzyjną i wstępną ocenę skutków planowanej transakcji. Dokument nie ma charakteru prawnie wiążącego, pokazuje jednak w jaki sposób UOKiK bada zgłaszane koncentracje.

Przedmiotowy dokument składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy definiowania rynku właściwego, druga - oceny wpływu koncentracji na rynek. Opis metodologii działań Urzędu jest uzupełniony przykładami z prowadzonych dotychczas przez UOKiK postępowań z zakresu kontroli koncentracji.

Dokument jest dostępny na stronie UOKiK.

PS/źródło: UOKiK

Zobacz także:

Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku produktów farmaceutycznych

Kolejna zgoda UOKiK na koncentrację