Uczestnicy transakcji, która ma wymiar wspólnotowy mogą złożyć do Komisji Europejskiej wniosek o zbadanie jej skutków przez kraj członkowski - jeżeli może wywierać ona znaczący wpływ na konkurencję w danym państwie. W takim przypadku Komisja może przekazać sprawę do narodowego organu antymonopolowego, który może wyrazić zgodę na ocenę skutków danej transakcji.

Zobacz: UOKiK wyraził zgodę na przejęcie ZETO

Tak było w przypadku przekazanej polskiemu urzędowi antymonopolowemu przez Komisję Europejską koncentracji obejmującej dwie transakcje – pierwsza polega na przejęciu wspólnej kontroli przez grupy medialne Canal+ i ITI nad spółką TVN. Druga – obejmuje przejęcie wspólnej kontroli przez grupę Canal+ i TVN nad płatnymi telewizjami Cyfra+ i ITI Neovision.

Biorąc pod uwagę, że planowane efekty rozpatrywanej transakcji będą miały miejsce w Polsce, sprawa została przekazana do UOKiK. Zdaniem Komisji Europejskiej, polski urząd antymonopolowy ma doświadczenie w ocenie sektora telewizyjnego i reklamowego, co znalazło odzwierciedlenie w wydanych do tej pory decyzjach dotyczących tego obszaru. UOKiK zgodził się na przejęcie sprawy.

Zobacz: Zgoda UOKiK na przejęcie Stokrotki, Maro-Markety i Społem Tychy

Postępowanie antymonopolowe w tej sprawie zostanie wszczęte przez Prezes Urzędu, po wpłynięciu wniosku do UOKiK.

To pierwszy przypadek, kiedy przedsiębiorca wnioskuje o przejęcie transakcji przez polski urząd antymonopolowy. Jak pokazuje praktyka, przedsiębiorcy z pozostałych państw UE sporadycznie korzystają z tego przywileju. W latach 1990-2011 stało się tak jedynie w 67 sprawach na blisko 5 tys. transakcji zgłoszonych Komisji Europejskiej.

PS/źródło:UOKiK

Zobacz także:

UOKiK o rynku odpadów komunalnych

Zgoda UOKiK na koncentrację na rynku węgla kamiennego