Rząd przyjął zmiany, które mają uniemożliwić uniknięcie tego podatku - chodzi o 19 proc. podatek pobierany od zysków kapitałowych. Zmiana zasad zaokrąglania stosowana w naliczaniu tego podatku sprawi, że będzie on pobierany jednakowo od wszystkich lokat, w tym również z dzienną kapitalizacją odsetek.

Szacuje się, że udział „lokat antypodatkowych” w ogólnej sumie depozytów gospodarstw domowych stanowi ok. 13 proc. Dzięki proponowanym rozwiązaniom do systemu podatkowego zostaną włączone osoby lokujące znaczne pieniądze i unikające podatku, z drugiej strony dojdzie do urealnia podatku płaconego przez podmioty lokujące znacznie mniejsze środki.

Szacuje się też, że dzięki temu rozwiązaniu – począwszy od 2012 r. – budżet będzie zyskiwał ok. 380 mln zł rocznie.

PS/źródło:KPRM

Zobacz także:

Rząd przyjął projekt zmian w prawie bankowym

Rząd przyjął projekt nowelizacji KPC